Dla mieszkańców


Minibus

Kożuchów – Nowa Sól

6.10 (D), 6.30 (Df), 7.05 (D), 7.30 (Df), 8.15 (D), 8.50 (Df), 9.15 (D), 9.45 (Df), 10.15 (D), 10.40 (Df), 11.15 (D), 11.40 (Df), 12.15 (Df), 12.50 (D), 13.35 (Df), 14.10 (D), 14.35 (Df), 15.00 (D), 15.35 (Df), 16.25 (D), 17.35 (D), 18.30 (D)

Nowa Sól – Kożuchów

6.40 (Df), 6.55 (D), 7.40 (Df), 8.05 (Df), 8.45 (D), 9.20 (Df), 9.45 (D), 10.20 (Df), 10.50 (D), 11.20 (Df), 11.45 (D), 12.20 (Df), 12.55 (Df), 13.30 (D), 14.05 (Df), 14.40 (D), 15.05 (Df), 15.27 (D), 16.05 (Df),  17.00 (D),  18.05 (D), 19.05 (D)

Wrociszów – Nowa Sól

6.17 (D), 6.37 (Df), 7.12 (D), 7.37 (Df), 8.22 (D), 8.57 (Df), 9.22 (D), 9.52 (Df), 10.22 (D), 10.47 (Df), 11.22 (D), 11.47 (Df), 12.22 (Df), 12.57 (D), 13.42 (Df), 14.17 (D), 14.42 (Df), 15.07 (D), 15.42 (Df), 16.02 (F, Sz), 16.32 (D), 17.42 (D), 18.37 (D)

Wrociszów – Kożuchów

6.48 (Df), 7.03 (D), 7.48 (Df), 8.13 (Df), 8.53 (D), 9.28 (Df), 9.53 (D), 10.28 (Df), 10.58 (D), 11.28 (Df), 11.53 (D), 12.28 (Df), 13.03 (Df), 13.38 (D), 14.13 (Df), 14.48 (D), 15.13 (Df), 15.35 (D), 16.13 (Df),  17.08 (D),  18.13 (D), 18.38 (F), 19.21 (D)

Kożuchów – Zielona Góra

4.45 (D), 5.40 (E), 6.40 (Df), 6.45 (D), 8.00 (F), 9.10 (Df), 10.30 (F), 12.00 (Df), 13.10 (F), 14.20 (D), 15.30 (F), 16.35 (Df), 17.50 (F)

 

Legenda

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

F – kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt

f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

Ważne telefony

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

 

Komisariat Policji w Kożuchowie – 68 355 58 00  (czynny do godz. 15, później przekierowanie do Nowej Soli)

Straż Miejska – 68 355 24 12

Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie – 691 273 569

Zabytkowa budowla z białą elewacją

Kultura i sport

KULTURA

Centrum Kultury ,,Zamek”

Kontakt:
Centrum Kultury ,,Zamek”
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 35 36
e-mail: promocja@zamekkozuchow.pl
www.zamekkozuchow.pl
Godziny pracy:
pon.-pt.: godz. 8.00-18.00
sob.-niedz.: godz. 10.00-18.00
Dyrektor: Urszula Stochel-Matuszak
e-mail: dyrektor@zamekkozuchow.pl
tel. 601 868 555

Początki działalności domu kultury w Kożuchowie sięgają lat 70. Obecnie w ośrodku działa wiele sekcji tematycznych, m.in. dziennikarska, malarstwo dla dorosłych, zajęcia manualne, studio wokalne Redis, nauka gry na pianinie, akordeonie i gitarze, dziecięca grupa muzyczna, zajęcia z aerobiku, baletowe, teatr tańca. Odbywają się również zajęcia dla seniorów, takie jak: chór, nordic walking, warsztaty plastyczne i kurs komputerowy. Centrum Kultury „Zamek” obejmuje swoim zasięgiem także działalność Orlika. Od początku swej działalności dom kultury w Kożuchowie organizował festyny, imprezy kulturalne, wystawy, wernisaże, zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych, różnego rodzaju konkursy, koncerty, występy kabaretów, obchody świąt historycznych, lokalnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie

Kontakt:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel./fax: 68 355 22 58
e-mail: bibliotekakozuchow@op.pl
http://biblioteka.kozuchow.pl/
Godziny pracy:
pon.-pt.: godz. 8.00-18.00
Dyrektor: Anna Kulczycka

Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy w Kożuchowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy o bibliotekach i według statutu nadanego przez organizatora, czyli Urząd Miejski w Kożuchowie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze sprawuje nadzór merytoryczny. Biblioteka mieści się w średniowiecznym zamku (więcej informacji w zakładce „Historia i zabytki”).
Biblioteka pomaga rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne osobom w każdym wieku, upowszechniać wiedzę, naukę i rozwijać kulturę. Dysponuje bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami: wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego, ponieważ biblioteka oferuje również szeroki wybór literatury relaksującej, powieści obyczajowych, psychologicznych, sensacyjnych, historycznych i fantastycznych oraz nowości dla dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 22 58
e-mail: tpzk.stowarzyszenie@op.pl
http://tpzk.org.pl/
Prezes: Zdzisław Szukiełowicz

Celem Towarzystwa jest promocja miasta i gminy Kożuchów w kraju i za granicą, inspirowanie i rozwijanie inicjatyw z zakresu kultury, oświaty, zmierzających do rozwoju miasta i gminy Kożuchów, inicjowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych zachowanych zabytków i innych obiektów historycznych, ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych Kożuchowa i okolic, integracja mieszkańców gminy. Stowarzyszenie m.in. gromadzi materiały dotyczących miasta i gminy Kożuchów, wspiera inicjatywy miejscowych twórców kultury, inicjuje i koordynuje badania nad przeszłością Kożuchowa, uczestnicy w ochronie materialnego dziedzictwa miasta i okolic.

Stowarzyszenie Orkiestra Kożuchowska
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic
Stypułów 83
67-120 Kożuchów

Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe
ul. Piaskowa 12b/28
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów
Broniszów 45A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
Uzależnionych i Bezrobotnych EN-GEDI
ul. 1 Maja 21/1
67-120 Kożuchów

Fundacja ARS ACTIVA
ul. Podgórna 31b/49
65-213 Zielona Góra

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN
ul. Anny Haller 1
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Transportu Drogowego z siedzibą w Kożuchowie
Pl. Zwycięstwa 1A
67-120 Kożuchów

Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Kożuchów
ul. 22 Lipca 12 C
67-120 Kożuchów

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie
ul. Rynek 1
67-120 Kożuchów

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK”WIARUS”
ul. Głogowska 3
67-120 Kożuchów

Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Ognisko Muzyczne w Kożuchowie

Kółko Rolnicze Zespół Śpiewaczy Stypułowianie
Stypułów 90

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK WIARUS
ul. 22 Lipca 14a/9
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny ‘MIROTKA’
Mirocin Średni 7
67-1320 Kożuchów

Stowarzyszenie Kożuchowska Dwójka przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
ul. 22 Lipca 12
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie PROCOSUCHOVIA Na Rzecz Rozwoju i Promocji Miasta i Gminy Kożuchów
ul. Grota Roweckiego 3/3
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Kożuchowie

strong>Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego
ul. Chopina 11
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Książ Śląski
Książ Śląski 25A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie KOART
ul. Młynarska 6
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Czarna Struga
Książ Śląski 52A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjaciół Studzieńca
Studzieniec 6
67-120 Kożuchów

Ognisko TKKF „RENESANS”
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów

 

SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( MOSiR)

p.o. Dyrektora – Damian Kwaśnik
Siedziba – ul. Zielonogórska 24. 67-120 Kożuchów
tel. 501 025 282

Cel i zakres działania:

– rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy sportowo-rekreacyjnej do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego;
– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,
– świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań należy:

– zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
obiektów, terenów oraz miejsc do tego przeznaczonych,
– udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Ośrodka dla celów
szkolenia, sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe oraz
współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami;
– prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych sekcji,
organizowanie seminariów, oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej;
– zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
– organizacja zajęć, zawodów i  imprez sportowo-rekreacyjnych;
– wprowadzanie i wspieranie rozwoju nowych dyscyplin sportowych, celem poszerzania oferty sportowo
rekreacyjnej dla mieszkańców;
– przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży i osób dorosłych;
– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
– rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.

Ośrodek może ponadto prowadzić uboczną działalność gospodarczą, w szczególności:

– prowadzenie usług hotelarskich;
– świadczenie odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji;
– wynajmowanie pomieszczeń i obiektów innym podmiotom.

MOSiR dysponuje obiektami takimi jak:

– Stadion Miejski przy ul. Zielonogórskiej 24 w Kożuchowie,
– Orlik przy Stadionie Miejskim w Kożuchowie,
– kąpielisko przy ul. Moniuszki w Kożuchowie,
– plac zabaw przy ul. Kościuszki w Kożuchowie,
– plac zabaw przy ul. Spacerowej w Kożuchowie,
– SkatePark w Podbrzeziu Dolnym,
– boisko sportowe w m. Czciradz,
– boisko sportowe w m. Książ Śląski,
– boisko sportowe w m. Mirocin Średni,
– boisko sportowe w m. Radwanów,
– boisko sportowe w m. Studzieniec,
– boisko sportowe w m. Stypułów,

Orlik znajduje się przy SP nr 2, ul. 22 Lipca 12.
Zajęcia sportowe Orliku prowadzi pan Jacek Sławiński – instruktor piłki nożnej z licencją trenera piłki nożnej, wieloletni zawodnik Klubu Sportowego Polmo Kożuchów, a następnie trener kożuchowskich piłkarzy.

Na Orliku odbywają się treningi piłki nożnej i tenisa ziemnego.

Godziny otwarcia Orlika w trakcie zajęć szkolnych:
pn.-pt.: godz. 13.00-20.00
sob.: godz. 10.00-15.00
Wakacje: harmonogram dostosowany do potrzeb mieszkańców
Ferie zimowe:
pn.-pt.: godz. 10.00-14.00, 17.00-20.00
sob.: godz. 10.00-15.00

Miejski Klub Sportowy KORONA
ul. Zielonogórska 24
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy MIROTKA
Mirocin Dolny 28
67-120 Kożuchów

Klub Szachowy ODRODZENIE
ul. 22 Lipca (pawilon)
67-120 Kożuchów

Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN
67-100 Nowa Sól, ul. Sadowa 3

Stowarzyszenie AUTO-MOTO Kożuchów
Mirocin Dolny 57A
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub IPPON
ul. Chopina 11
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania CYRUSIK
Czciradz 34
67-120 Kożuchów

Ludowy Klub Piłkarski
Stypułów 59
67-120 Kożuchów

Kożuchowskie Stowarzyszenie AGOS
ul. Juliana Tuwima10, Podbrzezie Dolne
67-120 Kożuchów

Ludowy Zespół Sportowy CUPRUM Czciradz
Czciradz 40/2
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Wspierające Kulturę Fizyczną i Ochronę Zdrowia
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „OPTYMIST”
ul. 22 Lipca 12
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „BERYL” przy ZSOiZ w Kożuchowie
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „STOKROTKA”
Sokołów 21
67-120 Kożuchów

Ludowy Zespół Sportowy „ZAWISZA” Radwanów
Radwanów 44
67-120 Kożuchów

Ludowy Zespół Sportowy „POGROM” Książ Śląski
Książ Śląski 46
67-128 Mirocin Dolny

Uczniowski Klub Sportowy KARATE – Kożuchów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie
ul. Wandy 1B/6
67-100 Nowa Sól

Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych Strategia w Kożuchowie
Piaskowa 6A/24
67-120 Kożuchów

Ludowy Zespół Sportowy IRMA
Studzieniec 7
67-120 Kożuchów

Amatorski Klub Siatkarski BASTEJA
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LIDER KOŻUCHÓW
ul. Kościuszki 26/29
67-120 Kożuchów

Opieka medyczna

 

Gdzie można udać się do lekarza?
Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom gminy Kożuchów niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gabinety prywatne:

Przychodnia Specjalistyczna nr 3
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ARKA-MED SC
ul. Obywatelska 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 04
pon.-pt. 8.00-18.00
sob., ndz. nieczynne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ,PRIMUM SC
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05

NZOZ Podstawowa Opieka Zdrowotna Czesław Kaniewski
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 06
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob., ndz. nieczynne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Julian Hucko i Partnerzy Ars Medica Bis Sp. z o.o.
ul. Legnicka 19
67-120 Kożuchów
tel. 607 629 171

NZOZ ,,Primum”
ul. Zacisze 4
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05
pon.-pt.: 8.00-18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia stomatologiczna DENTICO Monika Mieluch
ul. Konopnickiej 10
67-120 Kożuchów
tel. 509 111 677, 603 165 275
pon.-wt.: 8.00-18.00
śr.: 8.00-14.00
czw.: 8.00-18.00
piąt.: 8.00-14.00

NZOZ En-Med. Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne
ul. Obywatelska 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 25 47

Gabinet stomatologiczny Langer Katarzyna
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 459 94 86
pon.: 13.00-18.00
wt.: 10.30-14.30
śr.: 10.00-15.00
czw.: 10.00-14.30

Gdzie można kupić leki?
W Kożuchowie działała 5 aptek:

Apteka ,,Dr Max”
ul. Rynek 16/17
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 66
pon.-pt.: 8.00-20.00
sob.: 8.00-14.00
niedz.: nieczynne

Apteka „Galenus”
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 27 54
pn.-pt.: 8.00-17.00,
sob.: 9.00-12.00
niedz.: nieczynne

Apteka „Elixir”
ul. Szprotawska 19
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 07
pn.-pt.: 8.00-18.30
sob. i niedz.: nieczynne

Apteka „Pod Arkadami”
ul. Legnicka 19
67-120 Kożuchów
tel. 68 307 03 00
pn.-pt.: 8.00-19.00
sb.: 8.00-14.00
niedz.: nieczynne

Apteka ,,Gemini Pharma”
ul. 22 Lipca 3
67-120 Kożuchów
tel. 68 303 01 36
pn. -pt.: 8.30-19.30
sob.: 8.30-14.30
niedz.: 9.30-16.00

Edukacja

Na terenie gminy Kożuchów działają następujące placówki oświatowo-wychowawcze:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 33 94, 68 355 24 45

e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl

www.zsp5kozuchow.pl

Dyrektor: Irena Szwarc

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie

Chopina 11

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 20 49

e-mail: sp1@kozuchow.pl, sp1kozuchow@vp.pl

http://sp1-kozuchow.strefa.pl

Dyrektor: Arkadiusz Sidor

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

22 Lipca 12

67-120 Kożuchów

tel./fax: 68 355 33 20

e-mail: sekretariat@sp2kozuchow.pl

http://sp2kozuchow.pl

Dyrektor: Katarzyna Gaczyńska

 

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

Mirocin Dolny 28

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 388 14 24

e-mail: spmd@wp.pl

http://www.szkola-mirocin.pl

Dyrektor: Elwira Hajnos-Pituch

 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypułowie

Stypułów 68b

67-120 Kożuchów

tel. 68 352 41 32

Dyrektor: Dariusz Miśkiewicz

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 24 58, 691 552 458

e-mail: przedszkolenr1@op.pl

http://www.pm1-kozuchow.pl

 

http://www.facebook.com/pm1kozuchow

Dyrektor: Ewa Bembnowicz

 

Publiczne Przedszkole nr 3 w Kożuchowie

Górska 17

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 355 42 25

Dyrektor: Ewa Krawczyk

Pomoc społeczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 35 53 376
fax: 68 35 53 376
e-mail: ops@kozuchow.pl

Kierownik: Anna Kozłowska

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka udziela pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (m.in. zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna), pomocy społecznej (wspieranie osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, ofiar przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podatki i opłaty

 

Gmina Kożuchów
Rynek 1a
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 59 40
fax: 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl

NIP: 925-195-77-86
Regon: 970770327

Opłaty należy dokonywać poprzez nr konta: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002

Konto bankowe do opłat skarbowych dokonywanych z zagranicy:
Urząd Miejski w Kożuchowie
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów
PL 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002
BIC BANK SPÓŁDZIELCZY – POLUPLPR