Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/obj/6898_SKMBT_C25319031211100.pdf