Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Kożuchów

Treść zarządzenia:

Zarządzenie – konsutacje społeczne

Treść ogłoszenia:

konsultacje zmiana granic miasta Kożuchów – ogłoszenie

karta konsultacyjna

mapa