Wotum zaufania i absolutorium udzielone Burmistrzowi Kożuchowa

Podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku, Rada Miejska w Kożuchowie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.