Wnioski o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

Burmistrz Kożuchowa informuje o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finasowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Kożuchów. Kwota dotacji w 2018 roku na terenie Gminy Kożuchów wynosi 15 000,00 zł.
Wnioski należy składać w terminie do dnia  31 sierpnia 2018 r.

Treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE 2018-dotacja- spółka wodna 2018