Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

Informacja dla rolników.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Urzędu Miasta/Gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych określonych w drodze stosownych rozporządzeń, szacowania szkód odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

W załączeniu wzór wniosku o szacowanie szkód:

wniosek