Wniosek na dofinansowanie ogrzewania Kożuchowskiego Zamku

25 stycznia br. został złożony wniosek

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o dofinansowanie I etapu prac wymiany centralnego ogrzewania w Kożuchowskim Zamku.

I etap prac ma objąć parter Zamku, w tym Salę Główną – Koncertową i  polegać ma na wymianie starego, olejowego ogrzewania na nową instalację gazową. Cała inwestycja jest podzielona na 3 etapy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 705.000,00 zł brutto, a koszt I etapu kształtuje się na poziomie 423.000,00 zł.

30 stycznia br. został złożony również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cały zakres przedsięwzięcia związanego z wymianą ogrzewania w Zamku w ramach otwartego konkursu. Na decyzję będziemy czekać do kwietnia br.