Uwaga. Zgłaszanie szkód po przejściu orkanu!

Burmistrz Kożuchowa zwraca się z prośbą o zgłaszanie powstałych szkód w gospodarstwach domowych, w związku z przejściem przez naszą gminę orkanu Ksawery, celem wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin.

Szkody można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 68 355 59 43, 68 355 59 76, mailem sekretarz@kozuchow.pl, lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. 1 Maja 40, tel. 68 355 33 76.