UWAGA ROLNICY!

Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie podpisanej przez składającego wniosek zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, pokój nr 4, lub telefonicznie pod nr 68 355 59 44.

RODO

Wzór_wniosku_akcyza_2019-2

procedura zwrotu podatku akcyzowego:

https://www.gov.pl/attachment/35f8b786-2016-41b3-8b45-62c2de625af4