Uwaga rolnicy

Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie podpisanej przez składającego wniosek zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, pokój nr 4, lub telefonicznie 68 355 59 44.

oświadczenie

wniosek