UWAGA ROLNICY!

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informujemy,

iż został złożony wniosek do Wojewody Lubuskiego o powołanie Komisji do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą składać wnioski o ich szacowanie do Urzędu Miejskiego (Biuro Podawcze) w Kożuchowie do dnia 29 czerwca 2018 r.