Quad i namiot dla OSP.

Nasza Kożuchowska Ochotnicza Straż Pożarna, aby sprostać współczesnym zagrożeniom i społecznym oczekiwaniom ciągle dąży do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego m.in. poprzez stałe doposażenie jednostki.
Nie czekając z założonymi rękami na otrzymanie środków finansowych na zakup nowego sprzętu sami przystąpili do działania rozsyłając do instytucji, lokalnych firm wnioski, prośby o pomoc.
Ich apel nie pozostał bez odzewu… dzięki przychylności Mariusza Herbut Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze otrzymali od Funduszu wsparcie w formie dotacji w wysokości 53 tys. Pomocy nie odmówili również Marcin Jabłoński Członek Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Sławomir Kotylak Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dzięki których zaangażowaniu udało się pozyskać od Samorządu Województwa Lubuskiego dotację w wysokości 50 tys. Inicjatywę strażaków wsparły również lokalne firmy i przedsiębiorcy.
Uzyskane dofinansowanie pozwoliło kożuchowskiej jednostce na zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem (w którego skład wchodzą pompka do namiotu, po 2 szt. lamp ledowych i stołów oraz po 10 szt. krzeseł, łóżek polowych, kocy) i pojazdu do poruszania się w trudno dostępnym terenie – quada. Jednocześnie Bożena Ronowicz Dyrektor Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała zestaw ratownictwa przedlekarskiego (torba medyczna wyposażona na bazie standardu R1), który będzie stanowić doposażenie quada.
Pozyskany nowy sprzęt niewątpliwie przyczyni się do usprawniania codziennych działań ratowniczo-gaśniczych kożuchowskiej OSP oraz zapewni bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności.
Strażacy OSP Kożuchów dziękują osobom które przyczyniły się w pomocy uzyskania środków finansowych na zakup sprzętu