Przyłącz się do sieci światłowodowej

                Firma Orange Polska prowadzi na terenie gminy Kożuchów analizę zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy światłowodowych do posesji. Decyzja Orange Polska dotycząca realizacji inwestycji uzależniona jest od ilości zgłoszeń przyłączy do posesji oraz deklaracji korzystania z usług firmy Orange  (zgodnie z aktualną ofertą cenową).

                W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług operatora.

                Deklaracje wykonania przyłącza do posesji można pobrać  ze strony internetowej, jak  również w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Wypełniony formularz należy przesłać mailem na adres: Lubuska.Unia@orange.com lub wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

                Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  http://uniaswiatlowodowa.pl/