Propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, ankieta do głosowania

Propozycje mieszkańców:

1. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Kożuchowie;
2. Modernizacja ul. Polnej – gruntowej, wśród Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie;
3. Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Stypułowie;
4. Budowa zatok parkingowych ul. 22 Lipca Kożuchów (przy SP 2);
5. Remont chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej przy ulicy 22 Lipca w Kożuchowie, (działka 428/1 obręb 1 w Kożuchowie);
Weryfikacja zgłoszonych propozycji od 27 października do 7 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE ZWERYFIKOWANYCH PROPOZYCJI ZADAŃ DO KOŻUCHOWSKIEGO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  NA  2018 ROK

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych.
Lp. Zgłoszone zadnie – nazwa Weryfikacja zgłoszonych propozycji – zadań wg zarządzenia
1. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kożuchowie. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.
2. Modernizacja ul. Polnej – gruntowej, wśród Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.
3. Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego w Stypułowie. Ocena negatywna. Brak unormowania klasyfikacji gruntu (zadanie możliwe do realizacji w latach następnych po zmianie klasyfikacji)
4. Budowa zatok parkingowych ul. 22 Lipca Kożuchów (przy SP 2) Ocena negatywna. Grunt nie należy do Gminy Kożuchów (droga wojewódzka)
5. Remont chodnika wraz z wykonaniem zatoki przy ul. 22 Lipca w Kożuchowie (działka 428/1 obręb 1 w Kożuchowie). Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania.

 

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania wraz z szacunkowym kosztem zadania

                  (ustalona  kolejność zadania  w drodze losowania)

Lp. Zgłoszone zadania – nazwa Szacunkowy całkowity koszt zadania [zł brutto] wg formularza zgłoszeniowego
1. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kożuchowie.

80 000,00

2. Modernizacja ul. Polnej – gruntowej, wśród Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Kożuchowie.

75 000,00

3. Remont chodnika wraz z wykonaniem zatoki przy ul. 22 Lipca w Kożuchowie (działka 428/1 obręb 1 w Kożuchowie).

79 087,17

ANKIETA DO GŁOSOWANIA:

Ankieta do głosowania