Projekt „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”

Zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej działalności gospodarczej.


Projekt: „Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości”
1. Grupa docelowa:
30 kobiet niepełnosprawnych, biernych zawodowo
 powyżej 30-go roku życia
 zamieszkujące na terenie woj. lubuskiego w powiecie: krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, zielonogórskim (poza Zieloną Górą), żagańskim.
2. Termin rekrutacji : październik 2018
3. Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
 formularz rekrutacyjny,
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 oświadczenie creaming,
4. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej (min 12mc) :
 bezzwrotna dotacja – 24 000 zł
 wsparcie pomostowe finansowe 6 mc – 1 000 zł/mc
 wsparcie pomostowe finansowe przedłużone 12 mc- 1 000 zł (jeśli zatrudni co najmniej 1 pracownika)
 wsparcie pomostowe doradcze stacjonarne/ telefoniczne/ mailowe – 6mc
 zewnętrzne możliwości wsparcia firm i rozwoju działalności wraz z inwestycjami, promocją oraz marketingiem (30 godz./ mc)
 księgowość/ rachunkowość/ finanse (10 godz./ mc)
5. Dane biura projektu:
ul. Św. Jadwigi 1/ pok. 204
65-065 Zielona Góra
tel.: 68 451 32 67/ kom. 575 137 444
mail: stanislaw.hatka@grupaprofesja.com
karolina.kapala@grupaprofesja.com

Lubuska Fabryka Przedsiębiorczości


https://www.facebook.com/lubuska.fabryka.przedsiebiorczosci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Lubuskie 2020. Dofinansowanie projektu z UE: 1 100 049,60 zł.

1. Regulamin rekrutacji uczestników

2. Formularz rekrutacyjny

2.1 Oświadczenie creaming

4. Umowa_us_szkol-doradcze

5. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

11. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem