Projekt Aktywni i Zrzeszeni w Każdym Wieku

Celem projektu jest:

rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym seniorów po 60 roku życia z woj. dolnośląskiego i lubuskiego zamieszkałej w szczególności na terenach wiejskich i miejsko – wiejskich do 25 tys. mieszkańców.

W ramach projektu będą realizowane liczne działania na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i obywatelami. Zainicjowanie i animowanie oddolnych inicjatyw obywatelskich nastąpi w szczególności poprzez prowadzenie serii warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz przedstawienie założeń, celu i zasad korzystania i wprowadzenia do inicjatyw lokalnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Aktywni i Zrzeszeni w Każdym Wieku

REGULAMIN PROJEKTU ASOS 2018 – AKTYWNI I ZRZESZENI W KAŻDYM WIEKU