Program Priorytetowy NFOŚiGW pn.: „Czyste Powietrze” – 26 września br. spotkanie informacyjne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że

wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:

– wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowo budowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),

– dociepleniu przegród budowlanych, dachów, stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

– montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.

W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych   skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.

Na terenie naszej gminy spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” odbędzie się 26 września, w Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie. Początek o godz. 18:00.

Szczegóły dotyczące programu