Próba syren alarmowych

W dniu 22 marca br. w godz. 12:00 – 12:30, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

  • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min;
  • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.