„Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SubBus spółka z o.o.”

Udziałowcami spółki zostały

gminy Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego, w której skład wchodzą: Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Kożuchów, Otyń, Kolsko, Siedlisko. Partnerem wspierającym jest Powiat Nowosolski. Radę nadzorczą spółki tworzą przedstawiciele gmin: Miasta Nowa Sól, Kożuchowa, gminy wiejskiej Nowa Sól oraz gminy Otyń. Od lipca 2018 roku spółka będzie realizowała projekt transportowy. Przedsiębiorstwo będzie obsługiwało mieszkańców wspomnianych w/w gmin powiatu nowosolskiego.
Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego – tak nazywa się projekt wart 50 milionów złotych, z czego 35 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Główne założenia projektu:
1. Zakup taboru autobusowego.
2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.
3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.
4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli – rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli
5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.