Powołanie nowej Dyrektor Centrum Kultury „Zamek”

W dniu 5 marca br. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek powołał Panią Annę Kulczycką na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

Mamy nadzieję, że nowa dyrektor wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie będzie właściwie i efektywnie zarządzała placówką kulturalną oraz przyczyni się do jej rozwoju.