Podpisanie umowy na termomodernizację SP nr 2 w Kożuchowie

W dniu dzisiejszym Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Rajewskiej – Jaworowicz, podpisał umowę na „Termomodernizację obiektów oświatowych w Kożuchowie – Szkoła Podstawowa nr 2”, która współfinansowana jest ze środków UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Koszt inwestycji to 2 642 040,00 zł.