Podpisanie umów dot. modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kożuchowie

W dniu 5 kwietnia br. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek podpisał umowę z przedstawicielem firmy Zakład Produkcyjno Usługowy MAG-BUD – Małgorzata Grochowska z Kożuchowa na Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. 22 Lipca 45 w Kożuchowie oraz umowę z przedstawicielem firmy Zakład Instalacyjny „Burza Burzyński” z Krobi na Wykonanie instalacji c.o. i gazowej oraz kotłowni.

Termin rozpoczęcia zadania Termomodrnizacja: kwiecień 2018 roku, termin zakończenia zadania: do 30 września 2018 roku.

Termin zadania związanego z wykonaniem instalacji c.o.  należy zrealizować do 03 sierpnia 2018 roku.

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.