Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pobierających naukę w szkołach policealnych lub na uczelniach wyższych.

Więcej informacji w linku poniżej:

SKMBT_C25317030813200