Aktualności


XLI Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie

W czwartek 30 marca br. odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 marca br. odbyła się komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w której uczestniczyli Sołtysi z Gminy Kożuchów.

Czytaj więcej

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Czytaj więcej

Sadzenie drzew w Kożuchowie

Pierwszy dzień wiosny w Kożuchowie rozpoczął się od sadzenia drzew!

Czytaj więcej

Dofinansowanie dla Gminy Kożuchów

17 marca br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Rajewskiej – Jaworowicz podpisał umowę z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na dotację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Czytaj więcej

Promocja książki „Analecta Freystadiensia czyli Kronika Kożuchowa”

10 marca br. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy odbyła się promocja książki „Analecta Freystadiensia czyli Kronika Kożuchowa”   w opracowaniu Adama Górskiego i Wojciecha Krawczuka.

Czytaj więcej

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

7 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie z inicjatywy Burmistrza Pawła Jagaska miało miejsce spotkanie poświęcone najważniejszym kwestiom związanym ze stanem dróg wojewódzkich w Gminie Kożuchów.

Czytaj więcej

Piątkowa wizyta w Schwepnitz

3 marca br. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wraz z Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” Urszulą Stochel-Matuszak odwiedzili Schwepnitz – miasto partnerskie Kożuchowa.

Czytaj więcej