Oznakowanie w Dniu Święta Zmarłych

Komunikat!

Straż Miejska w Kożuchowie zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie obowiązującego oznakowania w dniu Święta Zmarłych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Kożuchowie. Nowa organizacja ruchu drogowego będzie obowiązywała od 30 października 2017 r. do 02 listopada 2017 r.
Handel w obrębie cmentarza będzie możliwy tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń. W innych miejscach handel będzie zabroniony.
Apelujemy o rozwagę, zarówno u kierujących pojazdami jak i pieszych. W celu ułatwienia wjazdu, a szczególnie wyjazdu z parkingów położonych przy cmentarzu, prosimy o korzystanie z nowych miejsc parkingowych położonych za cmentarzem.
Miejscowych zachęcamy o pozostawienie pojazdów w domach i przybycie do naszej nekropolii pieszo.