OSP z nowym wyposażeniem

Nowe wyposażenie otrzymały jednostki OSP Kożuchów, OSP Studzieniec, OSP Mirocin Górny, OSP Stypułów, OSP Mirocin Dolny, OSP Lasocin, OSP Broniszów.

Dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji w kwocie 60 519,69 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie wraz z  jej podległymi jednostkami otrzymała 2 stycznia br. wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Wkład własny Gminy Kożuchów to  kwota 611,31 zł. Pozostała część środków współfinansowana jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.