Okoliczne lasy zasypane oponami!!!

W dniu 31 stycznia br. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek spotkał się z właścicielami firm oponiarskich z Gminy Kożuchów.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 przedsiębiorców, przedstawiciele Nadleśnictwa Nowa Sól, Policja oraz Straż Miejska. Poruszony został temat zużytych opon, wyrzucanych w okolicznych lasach Kożuchowa i propozycje walki z tym procederem. Gmina zamierza zakupić przenośną kamerę, która będzie umieszczana na drzewach w punktach newralgicznych oraz na wjazdach do lasu. Przedstawiciele lasów również rozmawiali  w tej sprawie z przedsiębiorcami informując ich o kosztach jakie ponosi przy usuwaniu dzikich wysypisk. W ramach przeciwdziałania tworzeniu tego typu miejsc planowane są wspólne patrole straży leśnej wraz z kożuchowskimi policjantami i strażnikami miejskimi.