Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy masowej

Zaproszenie do składania ofert

na obsługę gastronomiczną -„Cosuchovia Dance 2019”

Treść ogłoszenia:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/obj/6860_ogloszenie.pdf