Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2021!

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w związku z możliwością pozyskania funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na finansowanie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

AZBEST-nabór wniosków na 2021 r_