Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Dyżur konsultanta ds. funduszy europejskich odbędzie się 12 lutego 2019 roku (wtorek) – w godzinach 12:00-14.30. w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Jednym z zadań Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze jest usługa Mobilnego Punktu Informacyjnego
w miejscowościach, gdzie nie ma punktów informacyjnych. Usługa taka polega na świadczeniu dyżuru konsultanta ds. funduszy europejskich, podczas którego zainteresowane osoby mogą skorzystać z konsultacji
i pozyskać informacje dot. możliwości dofinansowania ich projektów ze środków unijnych. Usługi świadczone są oczywiście bezpłatnie.