Konsultacje – zmiana nazw ulic

W związku z Uchwałą Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. zmian nazewnictwa ulic na terenie Gminy Kożuchów zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach.

Formularz konsultacyjny:

formularz konsultacyjny – zmiana nazw ulic

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@kozuchow.pl, w tytule maila prosimy wpisać: „Zmiana nazw ulic”.

Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kożuchowie, Rynek 1a, 67-120 Kożuchów (z dopiskiem: Zmiana nazw ulic), bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (sekretariat).

Termin składania propozycji do 28 czerwca br.