Konsultacje społeczne

5 kwietnia br. w Sali Radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie  odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych – propozycja wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kożuchów.

Uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia karty projektu. Będą one wykorzystane jako informacje i propozycje mieszkańców Kożuchowa na temat obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Po spotkaniu odbył się spacer studyjny, który miał pomóc mieszkańcom czynnie uczestniczyć w procesie rewitalizacji.