Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.