Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do OKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25.09.2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/obj/6468_doc00310020180925074727.pdf