Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kożuchowie dot. składu Komisji

Treść komunikatu:

6460_Komunikat_MKW_o_skladzie_komisji_2C_jej_siedzibie_oraz_o_pelnionych_dyzura…