Street signs

KOMUNIKAT

Ważne formalności związane ze zmianą nazw ulic!!!

Przypominamy, że w związku ze zmianą nazw ulic w Kożuchowie należy zwrócić szczególną uwagę na podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach. O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in.: banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej, Związek Międzygminny Eko- Przyszłość, zarządców nieruchomości, itp.

  • Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
  • Zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.