Kampania Społeczna 4U !

Czym jest kampania 4U ?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW podejmuje szereg działań, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożenia terroryzmem i umiejętności radzenia sobie w przypadku ataku. W związku z powyższym została przygotowana kampania społeczna 4U!. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych,
    w których zaprezentowano procedurę 4U!- UWAŻAJ! UCIEKAJ! UKRYJ SIĘ! UDAREMNIJ ATAK!

    Procedura kampanii  4U! jest dostępna na stronie internetowej: www.4u.tpcoe.gov.pl

    Zachęcam  do zapoznania się z powyższym materiałem.