JUBILEUSZ „ZŁOTYCH GODÓW”

Burmistrz Kożuchowa zawiadamia, że organizuje jubileusz „Złotych Godów” dla Jubilatów!

Pół wieku dzielenia wspólnego życia zasługuje na prawdziwe uznanie!

Chcąc uhonorować Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, będącymi odznaczeniami państwowymi ustanowionymi w 1960 r. a nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Kożuchowa zawiadamia, że organizuje jubileusz „Złotych Godów” dla Jubilatów z terenu miasta i gminy Kożuchów, którzy w 1969 roku zawarli związek małżeński oraz Jubilatów, którzy zawarli związek małżeński przed 1969 rokiem a nie otrzymali „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Potwierdzenia chęci uczestnictwa w Jubileuszu, można dokonać poprzez złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Kożuchowie. Wniosek dostępny
w siedzibie USC oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub za zgodą Jubilatów osoba bliska.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kożuchowie  tel. (68) 355–59-52.

Z uwagi na konieczność wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ostateczny termin potwierdzenia uczestnictwa w Jubileuszu wyznacza się na dzień 10 lutego 2019 r.