JUBILEUSZ „ZŁOTYCH GODÓW”

Pół wieku dzielenia wspólnego życia zasługuje na prawdziwe uznanie!

Chcąc uhonorować Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, będącymi odznaczeniami państwowymi ustanowionymi w 1960 r. a nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Kożuchowa zawiadamia, że organizuje jubileusz „Złotych Godów” dla Jubilatów z terenu miasta i gminy Kożuchów, którzy w 1968 roku zawarli związek małżeński oraz Jubilatów, którzy zawarli związek małżeński przed 1968 rokiem a nie otrzymali „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Potwierdzenia chęci uczestnictwa w Jubileuszu, można dokonać poprzez złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Kożuchowie. Wniosek dostępny
w siedzibie USC oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub za zgodą Jubilatów osoba bliska.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kożuchowie
tel. (68) 355–59-52

Z uwagi na konieczność wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ostateczny termin potwierdzenia uczestnictwa w Jubileuszu wyznacza się na dzień 31 marca 2018 r.

Do pobrania: wniosek 50 lecie