Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

„Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Tegoroczna uroczystość uhonorowania miała miejsce w sobotę 6 października br. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek oraz Kierownik USC Kinga Kukuć. Prócz medali zostały także wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne, a  oprawę muzyczną zapewniło trio La Rocha.

Tegoroczni jubilaci to:
1. Krystyna i Władysław Adamek.
2. Halina i Lech Baranowscy.
3. Marianna i Stanisław Domagała.
4. Daniela i Władysław Dudziak.
5. Zofia i Mieczysław Gończowscy.
6. Aniela i Czesław Janiccy.
7. Krystyna i Roman Kowalewscy.
8. Regina i Henryk Kuśmierek.
9. Anna i Józef Mularczyk.
10. Bożena i Jerzy Nowocień.
11. Wanda i Kazimierz Pietrusińscy.
12. Krystyna i Jan Sawiccy.
13. Barbara i Maciej Smak.
14. Anna i Ryszard Włodarczyk.
15. Maria i Jan Zatwarniccy.
16. Teresa i Jerzy Kopyciel.

„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II