INFORMACJA! Utrudnienia w ruchu drgowym w związku z robudową dróg Gminnych.