Informacja dotycząca otwarcia placówek Przedszkolnych.

W dniu 30 kwietnia 2020r. Burmistrz Kożuchowa odbył spotkanie z dyrektorami publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Kożuchów w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie, Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stypułowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Kożuchowie, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Kożuchowie, Przedszkole „Ochronka” w Kożuchowie.

W wyniku spotkania  w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin, a także pracowników placówek oświatowych podjęto wspólną decyzję o dalszym zamknięciu w/w placówek do dnia 24 maja 2020r. mając na uwadze obawy o bezpieczeństwo dzieci                   i personelu  oraz  konieczność zorganizowania odpowiedniego zabezpieczenia pobytu dzieci i pracowników w sytuacji braku szczegółowych wytycznych dotyczących rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w tych placówkach.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy placówek oświatowych udzielane będą przez ich dyrektorów.