Informacja dla rolników – susza

W związku z wystąpieniem suszy na glebach I kategorii podatności na suszę rolniczą w uprawach rolnych na terenie Gminy Kożuchów: zboża jare, zboża ozime i krzewy owocowe informujemy, iż przyjmowane są wnioski rolników w sprawie oszacowania strat powstałych w wymienionych uprawach.

We wniosku o szacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR, oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

W celu ustalenia harmonogramu prac komisji i sprawnego szacowania szkód a także ze względu na terminy zbioru zbóż, wnioski prosimy składać do dnia 10 lipca 2019 r.

Zgodnie z ostatnim raportem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Gminy Kożuchów na dzień dzisiejszy susza objęła następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Przypomina się, że wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy składać do dnia 10 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie pokój nr 4, tel. (68) 3555944.

wniosek o szacowanie strat