Informacja dla rodziców i uczniów szkół z terenu Gminy Kożuchów.

 

Nauczyciele szkół podstawowych z terenu Gminy Kożuchów w referendum opowiedzieli się za akcją strajkową. Jeżeli rozmowy rządu ze stroną związkową nie zakończą się porozumieniem, w poniedziałek 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Od tego dnia nie będą odbywały się lekcje. Uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu, szkoły zapewnią opiekę. Będzie ona jednak ograniczona tym, że znaczna część nauczycieli weźmie udział w strajku.
Proszę, o wyrozumiałość z Państwa strony.

Jednocześnie informuję, iż gminne przedszkola nie przystąpiły do strajku i pracują w pełnym zakresie.

Paweł Jagasek Burmistrz Kożuchowa