Gmina walczy z niską emisją

Mieszkańcy gminy Kożuchów mogą starać się o dotacje na wymianę źródła ciepła na proekologiczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 tys. zł brutto dla budynków jednorodzinnych, dla lokali mieszkalnych w bloku wielorodzinnym składającym się od dwóch do czterech mieszkań również 2 tys. zł brutto (tutaj na każdy lokal). Natomiast w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – powyżej 5 mieszkań, kwota dotacji wynosi maksymalnie 5 tys. zł brutto.

Dotacja obejmuje koszty:

–  demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

–  zakupu i montażu nowoczesnego źródła ciepła,

 – zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno – pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne.

Dofinansowaniu nie podlegają;

– sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),

– nadzór nad realizacją,

– zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

– przyłącza gazowe i energetyczne,

–  transport i robot wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę,

– zmiana lub modernizacja sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych posiadających dwa źródła w tym jedno ekologiczne,

– zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego,

– wymiana starego pieca na ogrzewanie ekologiczne w nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania budynkach  tj. po roku 2015.

Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2019 należy składać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w terminie do 30 czerwca 2019 roku, natomiast na następne lata do 30 września.

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości

Uchwała Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć  związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów.