Głośna próba syren alarmowych

W dniu 25 czerwca 2020 r.  w godzinach 12.00-12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadająca sygnał akustyczny:

  • Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
  • Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny , trwający 3 minuty.