Flagi dla Mieszkańców Kożuchowa

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Wszystkich, którzy chcieliby z tej okazji udekorować swój dom, okno lub samochód biało-czerwoną flagą, zapraszamy 30 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00 przed Urząd Miasta w Kożuchowie po darmową flagę. Burmistrz Paweł Jagasek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Ireneuszem Drzewieckim rozda 100 flag państwowych.

Dzień Flagi RP obchodzony jest w Polsce od 2004 r., a zwyczajem charakterystycznym dla święta jest przywieszanie Flagi RP do drzewca, co ma stanowić wyraz szacunku dla symboli i barw Polski.

W ujęciu historycznym polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego oraz herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice narodowej biel pochodzi od bieli orła, będącego zarazem godłem Polski, i bieli Pogoni, czyli rycerza będącego godłem Litwy. Zarówno godło Królestwa Polskiego, jak i Księstwa Litewskiego znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Biel na fladze Polski znajduje się u góry, gdyż w narodowej heraldyce kolor godła jest ważniejszy od koloru tła. Według symboliki używanej w heraldyce kolor biały reprezentuje srebro. Biel nawiązuje także do wody, a w kontekście wartości duchowych oznacza czystość i niepokalanie. Kolor czerwony natomiast utożsamiany jest z ogniem i krwią. Nawiązuje również do cnót odwagi i waleczności. Należy przy tym zaznaczyć, iż Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne.