„E-aktywni mieszkańcy województwa lubuskiego i dolnośląskiego”

Informujemy, że kontynuowany jest projekt „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY KOŻUCHÓW”. Szkolenia odbywają się w formie on-line.         To już ostatnia szansa na uczestnictwo w szkoleniu z tematu ”MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”.

Informacje i szczegóły są udzielane pod nr tel.  502-260-020

ZAPRASZAMY DO ZDALNEGO UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Instrukcja rejestracji oraz instalacji – gdy nie masz konta zoom

Instrukcja rejstracji-gdy posiadasz konto zoom

Regulamin_Gmina Kożuchów

zał.-5-Upoważnienie-do-przetwarzania-powierzonych-danych-osobowych