„Działaj Lokalnie 2020”

Program „Działaj Lokalnie” (dalej Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.
Dalekosiężnym dążeniem PAFW – Fundatora programu „Działaj Lokalnie” – jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku.
Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo.

 

Informacja do wniosku DL 2020

Karta OCENY FORMALNEJ 2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 2020 PANDEMIA

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 2020

REGULAMIN KONKURSU DL 2020.doc

Wniosek DL 2020 Fundacja Wzgórza