E- dowód – przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Usługa zostanie ponownie włączona 4 marca 2019 r.

W związku z wdrożeniem od 4 marca br. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

  • W środę 27 lutego br. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.
  • w piątek 1 marca br. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym dniu sprawy dotyczące dowodów osobistych, w tym składanie wniosków o dowód osobisty oraz wydanie już spersonalizowanego dowodu osobistego, będzie możliwe do godz. 11.30.

Co to jest E- dowód:

e – dowód